Janne Johnsson

Använd sträcka: 2751,93 km
Använd tid (HH:MM): 87:25

Lista träningspass där den här utrustningen användes *