Kristoffer Pehrson

Använd sträcka: 33,91 km
Använd tid (HH:MM): 4:24

Lista träningspass där den här utrustningen användes *