Erik Nilsson

Använd sträcka: 390,47 km
Använd tid (HH:MM): 34:46

Lista träningspass där den här utrustningen användes *