Janne Johnsson

Använd sträcka: 25,38 km
Använd tid (HH:MM): 2:09

Lista träningspass där den här utrustningen användes *