Martin Svensson

Använd sträcka: 970,92 km / 1250 km (78%)
Använd tid (HH:MM): 84:35

Lista träningspass där den här utrustningen användes *