Martin Svensson

Använd sträcka: 1413,12 km / 1250 km (113%)
Använd tid (HH:MM): 122:14

Lista träningspass där den här utrustningen användes *