Anders S

Använd sträcka: 366,93 km
Använd tid (HH:MM): 26:13

Lista träningspass där den här utrustningen användes *