Anders S

Använd sträcka: 409,41 km
Använd tid (HH:MM): 34:51

Lista träningspass där den här utrustningen användes *