Mikael Forsström

Använd sträcka: 76,95 km
Använd tid (HH:MM): 9:25

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.