Martin Svensson

Använd sträcka: 303,11 km
Använd tid (HH:MM): 12:57

Lista träningspass där den här utrustningen användes *