Per Karlsson

Använd sträcka: 65,03 km
Använd tid (HH:MM): 6:06

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.