Per Karlsson

Använd sträcka: 2032,9 km
Använd tid (HH:MM): 68:01

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.