Janne Johnsson

Använd sträcka: 55 km
Använd tid (HH:MM): 3:24

Lista träningspass där den här utrustningen användes *