Janne Johnsson

Använd sträcka: 836,42 km
Använd tid (HH:MM): 88:56

Lista träningspass där den här utrustningen användes *