Mikael Forsström

Mitt betyg: = Mycket bra

Använd sträcka: 358,29 km / 3000 km (12%)
Använd tid (HH:MM): 6:07

Lista träningspass där den här utrustningen användes *