Markus Andersson

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 66,84 km
Använd tid (HH:MM): 6:44

Lista träningspass där den här utrustningen användes *