Per Månsson

Använd sträcka: 61,79 km
Använd tid (HH:MM): 8:03

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.