Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 235,12 km
Använd tid (HH:MM): 20:03

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.