Erik Wikström

Använd sträcka: 41,88 km
Använd tid (HH:MM): 4:54

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.