Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 120,42 km
Använd tid (HH:MM): 20:55

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.