Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 64,1 km
Använd tid (HH:MM): 5:06

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.