Juhani Laakkonen

Använd sträcka: 67,36 km
Använd tid (HH:MM): 16:26

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.