Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 133,85 km
Använd tid (HH:MM): 12:44

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.