Juhani Laakkonen

Använd sträcka: 2,5 km
Använd tid (HH:MM): 22:10

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.