Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 452,52 km
Använd tid (HH:MM): 39:40

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.