Janne Johnsson

Använd sträcka: 128,1 km
Använd tid (HH:MM): 12:34

Lista träningspass där den här utrustningen användes *