Fredrik Blom

Använd sträcka: 67,74 km
Använd tid (HH:MM): 5:31

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.