Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 145,31 km
Använd tid (HH:MM): 6:13

Lista träningspass där den här utrustningen användes *