Fredrik Blom

Använd sträcka: 185,89 km
Använd tid (HH:MM): 19:55

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.