Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 473,42 km
Använd tid (HH:MM): 40:18

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.