Janne Johnsson

Använd sträcka: 984,42 km
Använd tid (HH:MM): 90:53

Lista träningspass där den här utrustningen användes *