Janne Johnsson

Använd sträcka: 109,36 km
Använd tid (HH:MM): 17:30

Lista träningspass där den här utrustningen användes *