Fredrik Blom

Använd sträcka: 135,43 km
Använd tid (HH:MM): 7:53

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.