Fredrik Blom

Använd sträcka: 209,68 km
Använd tid (HH:MM): 10:13

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.