Fredrik Blom

Använd sträcka: 306,13 km
Använd tid (HH:MM): 30:12

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.