Erik Wikström

Använd sträcka: 42,98 km
Använd tid (HH:MM): 4:41

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.