Cykel

Att tänka på inför polisanmälan vid trafikbrott

31/3 på väg hem från jobbet på cykelvägen, svängde plötsligt en bil höger över cykelvägen utan att blinka och trots att jag tvärnitade var det centimetrar ifrån att jag brakade in i bilen.
Föraren pratade i mobiltelefon och varken såg eller hörde mig. Jag satte efter och lyckades komma framför honom och stoppa honom. Han vevar ner fönstret, säger "Förlåt, förlåt det var mitt fel" och vevar upp rutan igen, utan att sluta prata i telefonen.
Chockad och förbannad stod jag mållös kvar. En kille i bilen bakom hade sett vad som hände och ställde upp som vittne.
Jag ringde polisen och fick ett vänligt bemötande vid anmälan, men hade samtidigt missat lite som jag borde ha tänkt på, på plats.
Skriver upp min lista här så att alla andra som kan hamna i liknande situationer kan vara förberedda.

1. Skriv upp registreringsnummer.
2. Försök komma ihåg vilken sorts bil det var, så har du dubbelt koll.
3. Se till att föraren identifierar sig (i mitt fall var det inte hans bil och då är det mycket svårare för polisen att utfärda böter/få personen fälld). Om en person har begått ett brott har man rätt att hålla kvar denne tills polisen anländer - vill dom inte legitimera sig kan detta vara ett alternativ.
4. Skaffa vittne, kontakt uppgifter till denne eller dessa och namn. Se till att även dessa följer med och identifierar föraren. Om inte man har fler personer på sin sida än vad föraren har på sin så minskar chansen för att få någon fälld. (Annars kan det bli ord mot ord.)
5. Kom ihåg exakt var och hur det inträffade och när.

Hoppas min lita kan vara till hjälp för någon annan i samma situation och sprid den gärna vidare!
I mitt fall skulle han kunna få böter för att inte följa väjningsplikten, vilket åtminstone är bättre än inget alls..
 

2011-04-01 17:33
Konstigt att polisen inte satte efter fordonet, då han uppenbarligen smet från en olycksplats. Eller det kanske bara gäller när bilar krockar. Cyklister verkar de skita i.  

2011-04-01 17:42
Du hade inte fått hålla kvar föraren.  

2011-04-01 17:43
Vad jag förstått får du bara göra "envarsgripande" om straffet kan ge fängelse. Att nästan krocka ger knappast fängelse.  

2011-04-01 17:46
och vad tror du blir utfallet i en rättegång?  

2011-04-01 18:01
Se också till att ha med papper och penna, alternativt mobiltetelefon uppenbarligen.  

2011-04-01 19:12
Det låter komplicerat det där, man får ta med sig lite xtra uppmärksamhet, mobilen släpar jag aldrig med mig.  

2011-04-01 19:16
Envarsgripande gäller endast vid brott med fängelse i straffskalan, undantagen är alltså bl. annat olaga intrång, hemfridsbrott, förtal. Hur det är vid trafikbrott är nog ganska otydligt..

Dock bör man ha gott om tid då det är olagligt att släppa en envarsgripen, man måste vänta till polisen kommer. Också förbjudet att låsa in personen i väntan på polis..
 

2011-04-02 00:22
Ok, tack för klargörandet om kvarhållning!

Hur menade då polisen när dom sa att jag borde ha krävt att få se leg?
Finns det något som hindrar personen i fråga att bara vägra och avlägsna sig?
 

2011-04-02 00:30
Du skulle ryckt hans lur...
Svårt att tänka klart i såna lägen, adrenalin och rädsla/ilska.
Skaffa hjälmkamera är nog det allra bästa.
Den här killen kampanjar lite i England: http://thecyclingsilk.blogspot.com/
 

2011-04-02 10:14
Då blir det stöld.  

2011-04-02 10:30
Jepp. Men det svider på bilisten. Du tror väl inte han skulle få nåt straff?  

2011-04-02 10:34
Nope, men bilnumret är intressantare eftersom bilregistret har namn, adress, personnummer.  

2011-04-02 10:38
I detta fall var förövaren inte ägaren. En åklagare skulle aldrig ta i detta, såvida denne inte var cyklist själv.
Tyvärr.
 

2011-04-02 10:52
En ohygglig mängd bilar i Sverige är inte privatägda, utan företagsägda. Då går det inte att se vem som kört den. Personer på företaget som äger den kanske vet, men representanter för företaget kan lika gärna ljuga och påstå sig inte veta. För vem bryr sig om en cyklist, liksom? Cyklister är strykklassen i samhället och trafiken. Alltid lägst prioriterad i alla sammanhang.
 

2011-04-02 10:58
Det finns väldigt få företag som uppskattar att deras representanter i trafiken kör som idioter.
 

2011-04-02 11:06
Funderade lite på kvarhållning: Vad gäller om någon tar min cykel? Antar att jag inte får hålla kvar tjyven, men får jag hålla kvar cykeln?

Om min cykel blir stulen och jag ser den en vecka senare på stan - vad får jag göra då?

Har för mig att jag läst något om att man får hålla kvar den eller låsa fast den, men jag är inte alls säker..
 

2011-04-02 11:13
Ja, David, men om det var chefen som körde bilen då...?
 

2011-04-02 11:16
Inte ens "Chefen" gillar att få dålig reklam för sitt varumärke-företag.  

2011-04-02 11:31
Finns ganska många som skiter fullständigt i vad en cyklist tycker. Det räcker att cykla genom stan en sväng så märker man det. I synnerhet hantverkarbilar (små, vita halvskåpbilar).
 

2011-04-02 11:49
Glöm inte att räcka ut handen innan du svänger.  

2011-04-02 11:52
Ditt ansvar och dina skyldigheter som
vägtrafikant när en trafikolycka har skett är
desamma oavsett om du själv haft del i trafikolyckan.
Lagtext paragraf 5 i TBL (trafikbrottslagen):
Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst 6 månader.
Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anses som grovt, döms till fängelse i högst ett år.
Bestämmelserna i första och andra stycket gäller även den som för spårvagn och den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon.

Åtgärder som du måste vidta oavsett om du är skyldig till trafikolyckan eller inte:
Ditt ansvar och dina skyldigheter som vägtrafikant när en trafikolycka har skett.
-stanna på olycksplatsen
-efter din förmåga lämna hjälp åt de skadade
-flytta inte på skadade eller fordon - undantag om risk för påkörning föreligger eller om det finns risk för att det börjar brinna eller att en explosion kan inträffa
-se till att inte fler blir drabbade - sätta ut varningstrianglar -
-lämna namn och adress
-ge upplysningar om händelsen
-ringa polis om person blivit skadad såvida skadan inte är obetydlig
-ringa polis - vid viltolycka noggrant markera platsen
-ringa väghållare eller polis - vid egendomsskada -
-lämna meddelande om du är orsak till en parkeringsskada samt därefter göra en anmälan till polisen
-om du själv haft del i trafikolyckan ska du fylla i en skadeanmälan

Källa:http://www.trafiksakerhet.se/ansvar.htm
 

2011-04-02 15:06
Till detta skall tillkännages att en bilist som har 600 m fri siktsträcka svänger till vänster på enfilig väg och därigenom blockerar vägen för den motorcyklist den mötte (mcförare dör) blir inte ens åtalad då det var en tillfällig förlust av koncentrationen.

Då känns en smitare för en "liten" olycka som ingenting
 

2011-04-02 15:10
Nu hände ingen "olycka" så vad gäller då?  

2011-04-02 17:24
Man tar lagen i egna händer, rycker mobilen o kastar den  

2011-04-02 19:02
Ja, det kan bli en läxa nästa gång bilisten ser dig.  

2011-04-02 19:09
Ingen olycka händer ju så lätt...
Vad händer när du bumpar in i någon med kundvagnen? Ber om ursäkt och går vidare?
Nu får ni väl ändå tänka att det kunde blivit en repa på bilen och Petter kunde faktiskt ha sett sig för och bromsat i tid?
 

2011-04-02 21:48
Känns inte som att man bör belasta rättssamhället med en incident som den du råkade ut för även om man blir förbannad.  

2011-04-03 09:35
Nära skjuter ingen hare. Tillbud är något man får erfarenhet av. Mycket fantasi är bra när man cyklar på cykelbanor.  

2011-04-03 16:02
Jag försvarar inte bilisten. Men är du säker på att bilisten korsade cykelvägen eller om det var cykelvägen som korsade en bilväg? (Tyvärr är det oftast så att det är cyklisten som skall lämna företräde till bilisten, åtminstone enl. trafikregleran)

Hur det var i ditt fall kan jag självklart inte utala mig om. Men det är en del cyklister som inte heller har koll på trafikreglerna. På transportstyrelsen kan man läsa en del nyttighter:

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. Om du däremot leder din cykel över vägen, räknas du som gående och då har alla fordonsförare väjningsplikt mot dig.

Väjningsplikt
När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får köra vidare bara om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelöverfart

På vissa ställen finns så kallade cykelöverfarter. Dessa är markerade med vita kvadrater i vägbanan. Här måste du som cyklist vara försiktig och bara korsa vägen om det kan ske utan fara. Väjningsplikten gäller inte strikt, men du bör aldrig cykla rakt ut över en väg.
Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där.

Om du kliver av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Kolla även in deras guide över några trafikregler som finns på sidan:
http://www.transportstyrelsen.se/Global/Vag/Informationsfilmer/Trafikregler/s...
 

2011-04-03 18:42
Jag tror att det är fler bilister som inte har koll på vad som gäller.  

2011-04-03 19:01
Om bilisten svänger ska bilisten lämna företräde, om inte skyltning eller andra signaler/markeringar säger nåt annat.
 

2011-04-03 22:54
Rasmus, det verkar inte stämma med vad Trafikverket säger på länken som Lena lämnade.  

2011-04-04 08:49
Det står inget om det i den länken.  

2011-04-04 09:17
En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är_ute_på_cykelöverfarten.  

2011-04-04 09:21
Om man svänger så att man korsar en rak led har man väjningsplikt. Det gäller om jag cyklar ut på bilvägen från cykelvägen och om bilen svänger in och korsar cykelvägen.

När jag anmälde mitt fall höll polisen med mig i min bedömning av situationen.

Jag har också funderat på om det är ett slöseri med samhällets resurser. Samtidigt är det här 5e gången med nästan olyckor på 2 veckor på samma sträckningen.
Anmälda fall syns i statistiken, även om dom i det enskilda fallet är ganska menlösa.
Någon som har något annat förslag på hur man kan förebygga att bli överkörd av inkompetenta bilister?

 

2011-04-04 09:39
Det jag brukar använda mig av för att slippa bli överkörd som cyklist är att alltid utgå från att jag inte syns. Det är ointressant om jag har rätten på min sida om jag blir skadad för livet eller dör.  

2011-04-04 09:45
Det gäller dessvärre nog att hela tiden tänka och planera för det värsta. Dvs bilen kommer svänga då föraren inte inser att jag cyklar så fort som jag gör. Händerna på bromsarna. Försök få ögonkontakt, eller åtminstone se om föraren har uppfattat dig.
Hjälmkamera är något jag starkt funderar på. Sen rutinmässiga anmälningar. Lär bli några stycken....
 

2011-04-04 09:48
Tycker det var en intressant och bra sida, men det är lite lustigt hur den hela tiden, nästan visar cykelvägar som korsar bilvägen "mitt på", inte som det ofta är, att den går bredvid en bilväg, ofta tillsammans med en gångbana.
Det jag ständigt ser brott emot är regeln att man inte får stanna på eller inom tio meter före överfarten. 9 av 10 bilister tolkar cykelöverfartsmarkeringarna som någon sorts stopplinje.
 

2011-04-04 09:53
Stanna får du göra, men inte parkera.  

2011-04-04 13:28
Lärde mig något nytt när jag kollade in infon från Trafikverket:
En cyklist som kör från en cykelbana ut på en bilväg skall lämna företräde. Detta innebär t ex när man cyklar i utkant av en cirkulationsplats att både cyklisten och bilisten skall lämna företräde åt varandra. Lurigt!
 

2011-04-04 13:40
Nej, för där svänger bilisten och har väjningsplikt mot cyklisten.
Många tänker sig inte utfart ur en rondell som en sväng, men så är det.
 

2011-04-04 13:44
Om man cyklar i utkanten av en rondell så kör man bara i vägens riktning och då behöver du inte väja för bilarna. Samma sak som att man inte behöver väja för bilar på en rak väg.  

2011-04-04 13:54
Det stod faktiskt stanna i texten på den sidan.
Har dessutom för mig att just i fallet en cykelled som ligger i parallell med en huvudled så är förbudet ännu starkare, bilister som väntar på en lucka ska inte stå och blockera cykelöverfarterna och övergångsställena som ligger parallellt, men gör det.
Det blir knasigt ivf, bilisterna kör instinktivt fram och blockerar med nosen vid cykelöverfartsmarkeringen för att få så god sikt som möjligt och så kort sträcka som möjligt. Som cyklist kan man bli galen på dem, som fotgängare med t ex en rollator eller barnvagn ännu galnare eftersom de inte bara stoppar en, de blockerar ofta ramperna upp och ner på trottoaren.
 

2011-04-04 14:31
Då kör man saaaakta framför huven och eventuellt stannar för att samspråka lite om vad som gäller.  

2011-04-04 14:33
Bilister har "väjningsplikt" endast vid bevakade överfarter, men skall se till att cyklisten inte behöver stanna mitt på överfarten, så det gäller att vara snabbt ut på vägen Smiley.
(Fast det faller ju på att jag som cyklist bara får passera om det kan ske på ett säkert sätt) Smiley

Lite otydliga regler kan man tycka, men delat ansvar är det iaf.
 

2011-04-04 14:38