Så fungerar FunBeat

Slå ihop pass stället till det

Igår var kopplingen mellan Garmin och Funbeat osedvanligt långsam, så jag tankade hem TCX-filen och fixade upp passet själv. Man kan ju alltid slå ihop dem sedan, om eller när gamla bettan bestämmer sig för att hämta passet.

Det jag inte tycker framgår är att passen läggs ihop ett efter det andra. Oavsett om de startade samtidigt och slutade samtidigt eller ej (det är samma jäkla fil, samma pass med samma start och stopptid), så läggs de efter varandra. Helt ologiskt, om sidan hade tagit någon som helst hänsyn till datat i filerna. Men det verkar faktiskt inte Funbeat göra.

Lägger man ihop två pass blir det så här:
http://www.funbeat.se/training/show.aspx?TrainingID=55719843

Det vore väldigt trevligt om det kunde framgå hur den funktionen verkligen är tänkt att fungera, för det tycker jag inte det gjorde nu trots att jag läste och försökte göra rätt.

Alternativt är funktionen buggar och gjorde något den inte borde ha gjort. Jag vet inte vilket.
 

2019-05-05 11:06