Så fungerar FunBeat

Koppla till facebook

Enligt den inställning jag har ska mina träningspass jag sparar i funbeat synas i facebook men det gör de inte. Nu spelar det mindre roll men förut kunde jag dela de bloggar jag skriver i funbeat i facebook vilket jag saknar mer. Går det inte att dela bloggarna med facebook längre?  

2019-04-02 09:44
Nej varken bloggar eller träning funkar längre  

2019-04-02 20:37