Så fungerar FunBeat

Färdtid importeras istället för total tid

Jag har märkt att fel tid har börjat visas i Funbeat vid import av .tcx-filer?
Istället för total tid kommer den s.k. färdtiden in, den anger ju bara den del av tiden som klockan uppfattar att man var i rörelse.
 

2017-02-28 20:44