Det långa loppet

800 000 km = 10 000 kr till Hjärt- Lungfonden

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Det är ju så himla enkelt. Du går med i gruppen Det långa loppet, du tränar och du registrerar din träning på Funbeat. För varje 100 000 km som vi tillsammans tränar ihop så skänker Danica Pension 10 000 kr till Hjärt- Lungfondens livsviktiga forskning. Din träning ger dig dessutom en bättre hälsa. Hur långt vi tränat ser du i räkneverket här på sidan.