Det långa loppet

600 000 km är vårt nästa delmål

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Från 400 000 km till 500 000 km gick det fortare än vi vågat hoppas. Bra jobbat!