Det långa loppet

500 000 km och 10 000 kr till Hjärt Lungfonden

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Det gick fort att nå 500 000 km. Nu har ni som simmar registrerat några fler kilometer. Simma lugnt. Men fortsätt att simma långt. Som tack för att ni i Det långa loppet tränat ihop ytterligare 100 000 km så skänker Danica Pension ytterligare 10 000 kr till Hjärt Lungfondens livsviktiga forskning.