Det långa loppet

Nästa mål 500 000 km

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Att nå 400 000 km var väl inga problem. Nu rör vi oss 100 000 km till och som tack får du bättre hälsa och Hjärt Lungfonden får 10 000 kr av Danica Pension.