Det långa loppet

400 000 km = 10 000 kr till Hjärt- Lungfonden

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Tänk att dina kilometer i t ex löpspåret, på hundpromenaden, i vattnet eller på cykeln kan gå till goda ändamål. Snart når vi 400 000 km och då skänker vi på Danica Pension ytterligare 10 000 kr till Hjärt- Lungfonden.

Har du frågor eller synpunkter är du hjärtligt välkommen att mejla oss på: hej@detlangaloppet.se