Det långa loppet

125 000 km och 10 000 kr till Hjärt- Lungfonden

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Tack alla ni som bidragit till totalt 125 000 km. Nu skänker vi på Danica Pension 10 000 kr till Hjärt- Lungfonden.