Det långa loppet

100 000 km och 50 000 kr till Hjärt- Lungfonden

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Tack alla ni som bidragit till totalt 100 000 km. Nu skänker vi på Danica Pension 50 000 kr till Hjärt- Lungfonden.