Det långa loppet

60 000 km och 15 000 kr till Hjärt- Lungfonden

OBS! Den här artikeln/nyheten är arkiverad och är kanske inte aktuell längre.

Tack alla ni som bidragit till totalt 60 000 km. Nu skänker vi på Danica Pension ytterligare 15 000 kr till Hjärt- Lungfonden.