Rolf Öhlén

​Nerräkning

Nerräkningen närmar sig sitt slut.

Stämmer det som blivit sagt stängs funbeat ner i morgon.

Kanske kommer tiden det tar att bearbeta beställda jsonfiler att göra att det blir en något längre respit.

Dock undrar jag.

Det sägs att det som publicerats på nätet finns kvar i en och annan form. 

Kanske brottstycken från stängda sajter svävar runt i cyberrymden.

Vrakgods av bilder, tankar, årsringar, frusna ögonblick av människors liv, drömmar, händelser som delats, som format, som påverkat.

Nu skvalpar de kanske runt utan hemvist som karaktärerna från nedstängda cyberspel i ”Wrecking Ralph”.

Hur mycket av det som publicerats på funbeat kommer att färdas runt i nätets kretslopp, burna av elektroniska vågor?

Snart stänger funbeat ner. Men inte de tankar som delats. De intryck som gjorts. De vänskapsband som skapats.

Vissa saker ger spinoff effekter. De skapas för ett primärt syfte men tar sedan andra, ibland oväntade, riktningar där olika saker betyder olika mycket för olika människor.

Funbeat har för mig varit mer än en träningsdagbok där det runt om – forum, bloggar och kontakten med andra användare – många gånger har varit viktigare än själva träningsdagboken som haft fördelen att rymma många varianter – kanske lite för många – av träningsformer.

Tiden får utvisa vad som överlever, vad som kommer att finnas kvar som ger reminiscenser av den mest varierande, kompletta och fantastiska träningsdagbok jag haft glädjen att använda som gett incitament och motivation att träna.

Tack för allt, Olle och alla andra som grundade, utvecklade och drev det till fromma för oss användare.

R I P

2020-01-04 15:26.


Kommentarer till blogginlägget