Rolf Öhlén

Hroduwulafars underbara resa genom Sverige - Ångermanland del 7 av 10

 Mellan byarna Gottne och Mellansel ligger Söderåfors. 1758 gavs det privilegier till ett sågverk som invigdes 1761. 1779 flyttades sågen till Mo under namnet Gottfridsfors sågverk.

 Sjökaptenen Johan Wikner, grosshandlare och redare, köpte 1817 hälften av Mo såg. När han dog 1822 bildade hans änka, sonen Johan Olof och svärsonen J C Kempe firman Johan Wikner & Co. Sågverksrörelsen i Örnsköldsviksregionen fick allt större betydelse för företaget. 1836 övertog J C Kempe ägarskapet. Han anlade också järnbruket Mo bruk. Sågverket fortsatte sin verksamhet till 1894 när det ersattes av Mo ångsåg på Norrbyskär. Under 1850- och 1860 talen gjorde företaget stora skogsförvärv och en ångsåg byggdes på Domsjö lastplats (1855).

 Efter J C:s död 1873 inleddes företagets moderna epok när hans arvingar bildade bolaget Mo och Domsjö - förkortat MoDo. När Frans Kempe var disponent 1884-1917 byggdes under 1900-talet tre stora anläggningar, Norrbyskär samt sulfitfabrikerna i Domsjö och Hörnefors. Under mellankrigstiden breddades verksamheten med en anläggning för framställning av sulfatmassa i Husum, tillverkning av "silkesmassa" (viskos) vid sulfitfabrikerna, 1930 en anläggning för framställning av byggnadsplattor (tretex) i Domsjö och 1936 en klor-alkalifabrik. 1939 startades kemiska fabriker baserade på sulfitsprit, också det i Domsjö som dock hade pappersmassa som huvudprodukt.

  En nöjd arbetare är en bra arbetare tycktes devisen vara. Körer, semesterstugor, husmodersföreingar, fiskeföreningar, hushållningssällskap, körer, idrottsföreningar - det var som regel inga större motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Farfar var så stolt när samtliga 5 söner fått jobb på Modo. Nu var det bara en av dem som kom att stanna där under sitt yrkesverksamma liv men de var erkänt goda arbetsgivare.

  1958 anlades en konstfrusen isbana i Hörnett som hemmaplan för Alfredshems IK (AIK) (Alfredshem är namnet på det område där Domsjöfabriken ligger, Domsjö ligger på andra sidan Moälven) 1964 byggdes en ishall som kom att uppkallas efter familjen Kempe, Kempehallen, som numera är riven. På Ringvägen 36 strax ovanför framsläpade jag mina fem första år, något som jag dock icke har några egna minnesbilder av, eventuellt beroende på fall från garagetak och oavsiktliga käftsmällar av kringflygande brädbitar.

 Hur som bytte laget namn till Modo AIK i samband med att hallen kom till. 1984 Modo IK och numera Modo hockey. Vi bodde grannar med en av klubbens legendarer, Kabben Berglund, men frågan är om det inte borde hissas ett förklä i Fjällrävencenter , lagets nya hemmaarena. Mor har berättat hur fru Berglund tog hem och tvättade lagets alla tröjor och hängde dem på tork i sin egen trädgård.

 När laget vann DM i början av 1960-talet vaktades målet av en av mina farbröder, Karl-Erik "Fanis" Öhlén.  Farsgubben lirade boll i skrotlaget, Per-Anders "Pera" Öhlén. När han gjorde värnplikten 1946 på I 21 i Sollefteå blev han uttagen som lagkapten för regementslaget vilket inte gillades av alla befäl då han var malaj - han hade plattfötter. Hockey- och fotbollsintresset hade han med sig hela livet. När han dog 1980 -  jag var 16 - övertog jag intresset och började följa Modo och olika idrottshändelser.

 De flesta arbetarna bodde i Alfredshem och Hörnett, de flesta ingenjörer och chefer i Domsjö vilket ledde till talesättet: "Det är inte lätt att vara människ, en sku ha vare Domsjöbo". När det var lågtryck och röken från fabriken låg in mot land

sades det: "Hä luktar päninga."

Hägglunds, fordonstillverkare av bl a kranar, fordon till krigsmakten och kollektivtrafiken, bagerier som Gene, Hägges och textil- och friluftsföretaget Fjällräven har också satt sin prägel på bygden.

 Ortnamnen i Ångermanland antyder att landskapet redan under förhistorisk tid stått under påverkan västerifrån, t o m kan det ha varit en del av en västlig kultur provins. I norr möter en del samiska namn.

2019-05-15 08:16.


Kommentarer till blogginlägget


..o i Husum lukt de skit (sulfit)
Min far har jobbat i Husumfabriken till sin pensionering. Först i "pappsalen" tills en olycka satte stopp för det. Efter omskolning till svarvare jobbade han vid den största svarven i fabriken. Han har berättat en hel del anekdoter från sitt jobb 😊
2019-05-15Tvärtom var det väl? Sulfit luktar inte skit och sulfat luktar inte mat? Var en ständig diskussion vid bilresor genom Sverige och ett pärlband av massafabriker passerades, somliga upptäcktes med näsan ...
2019-05-15... Och ständigt frågan om vilka det var som stank, sulfit- eller sulfatprocessen, och HELT omöjligt att komma ihåg vilket ;)
2019-05-15Jo jag tror bestämt att vi sa att "sulfit luktar skit.." Fars arbetskläder, om nån glömt tvättkläder ute på linan, in genom öppna fönster.. när vinden drev på luktade allt skit. I Domsjö däremot sa vi att det luktade det pengar 😎
2019-05-15I Domsjö sa man även: " Det är ett helvit' å va männisch. En sku' va' Domsjöbo!"
2019-05-16